ReferencieSte tu: Čalúnnictvo Gama » Referencie

Našu prácu počas existencie firmy ocenilo hlavne množstvo domácností, pre ktoré sme od čalúnenia sedacích súprav, kuchynských sedení, kresiel, stoličiek, válend, matracov, taburetiek , dverí, či iného čalúneného nábytku prevádzali prečalúnenie, alebo výrobu čalúnených kusov. Čalúnnictvo GAMA však prevádza práce aj pre množstvo firiem a organizácií, kde sa dá naša práca často aj vidieť.

Cirkev:

 • Kostol sv.Gorazda a spoločníkov
 • Seminár sv. Karla Boromejského
 • Synagóga – Židovská náboženská obec
 • Kostol Košice-Šaca
 • Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
 • Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (jezuiti)
 • Farský úrad reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
 • Kostol Krista kráľa pri konvente sestier Dominikánok
 • Kostol Valaliky
 • Kostol Klatov
 • Saleziáni Košice Kalvária

Školstvo:

 • Univerzita P.J. Šafárika, Lekárska fakulta
 • TU SvF Košice
 • UVL Košice
 • Gymnázium Alejova
 • Gymnázium Poštová
 • SOŠ IT Ostrovského
 • SOŠ Automobilová Modavská
 • SZŠ Kukučínová
 • Základná škola Postupimská
 • Súkromná základná škola Dneperská
 • Základná umelecká škola Valaliky
 • Vzdelávacie centrum ACS

Zdravotníctvo:

 • Letecká vojenská nemocnica
 • Detská fakultná nemocnica
 • Nemocnica Šaca
 • Univerzitná nemocnica L. Pasteura
 • Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša
 • Hebea s.r.o.
 • Pedmed s.r.o.
 • ZUBKY s.r.o.
 • DSS Kráľovce n.o.
 • CUMULUS s.r.o.
 • Ambulancia FAIRA
 • Klein & Gefferth s.r.o.
 • Stredisko krízovej intervencie – SOS
Štátne zariadenia:

 • Štátna Filharmónia Košice
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Národná banka Slovenska
 • Krajský súd Košice
 • Železnice SR
 • Verejná knižnica j.Bocatia
 • Sociálna poisťovňa, pobočka KE okolie
 • Štatistický úrad SR

Ubytovacie a stravovacie zariadenia:

 • Andiamo
 • Pizza Hut
 • Ital Caffé
 • Rekreačné zariadenie Zlatá Idka
 • Casinos Slovakia a.s.
 • Hotel Bankov s.r.o.
 • Denný bar FLORA.
 • Olympic Casino
 • Pilsner Urquell Pub KE a PO
 • Bagetéria Krotuchen KE a PO
 • McDonald’s KE a PO
 • Carpano
 • Duci kaviareň
 • Jazz Caffé
 • Iron Club
 • Zlatý Dukát
 • Cafe 41
 • Bistro Lingov
 • Fontána
 • Košice Hotel
 • Hotel Yasmin
 • Hotel Bristol
 • Malá Praha – Caffé & Restaurant
 • Schalkhaz caffeteria
 • PB Coffee

Kancelárie, obchodné a iné priestory priestory:

 • Alianz-Slovenská poisťovňa a.s.
 • J&T Banka
 • Moris Slovakia s.r.o.
 • SITEL s.r.o.
 • Obec Valaliky, Ždaňa, Družstevná pri Hornáde
 • Bytový podnik mesta Košice
 • CASSOVIA Carefour
 • GEO Slovakia s.r.o
Športové zariadenia:
 • Golem Club
 • FamilyGym Oáza
 • Košická futbalová aréna

Práce pre interiérových designérov, architektov a výrobcov atypického nábytku firiem:

 • CN+
 • EGO Slovakia
 • Antikart, Záhradné
 • Bálint, Nová Polhora
 • TGM interiér
 • Maukš interiérové štúdio
 • Biak Furniture
 • Odette Design Studio
 • Galop s.r.o.
 • REVILO Ján Kuko
 • Studio Donalf
 • Verdo Studio
 • MP studio design