Referencie

Našu prácu počas existencie firmy ocenilo hlavne množstvo domácností, pre ktoré sme od čalúnenia sedacích súprav, kuchynských sedení, kresiel, stoličiek, válend, matracov, taburetiek, dverí, či iného čalúneného nábytku prevádzali prečalúnenie, alebo výrobu čalúnených kusov. Čalúnnictvo GAMA však prevádza práce aj pre množstvo firiem a organizácií, kde sa dá naša práca často aj vidieť.

Kancelárie, obchodné a iné priestory priestory:

 • Alianz-Slovenská poisťovňa a.s.
 • J&T Banka
 • Moris Slovakia s.r.o.
 • SITEL s.r.o.
 • Obec Valaliky, Ždaňa, Družstevná pri Hornáde
 • Bytový podnik mesta Košice
 • CASSOVIA Carefour
 • GEO Slovakia s.r.o

Cirkev:

 • Kostol sv.Gorazda a spoločníkov
 • Seminár sv. Karla Boromejského
 • Synagóga – Židovská náboženská obec
 • Kostol Košice-Šaca
 • Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
 • Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (jezuiti)
 • Farský úrad reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
 • Kostol Krista kráľa pri konvente sestier Dominikánok
 • Kostol Valaliky
 • Kostol Klatov
 • Saleziáni Košice Kalvária

Školstvo:

 • Univerzita P.J. Šafárika, Lekárska fakulta
 • TU SvF Košice
 • UVL Košice
 • Gymnázium Alejova
 • Gymnázium Poštová
 • SOŠ IT Ostrovského
 • SOŠ Automobilová Modavská
 • SZŠ Kukučínová
 • Základná škola Postupimská
 • Súkromná základná škola Dneperská
 • Základná umelecká škola Valaliky
 • Vzdelávacie centrum ACS

Štátne zariadenia:

 • Štátna Filharmónia Košice
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Národná banka Slovenska
 • Krajský súd Košice
 • Železnice SR
 • Verejná knižnica j.Bocatia
 • Sociálna poisťovňa, pobočka KE okolie
 • Štatistický úrad SR

Ubytovacie a stravovacie zariadenia:

 • Andiamo
 • Pizza Hut
 • Ital Caffé
 • Rekreačné zariadenie Zlatá Idka
 • Casinos Slovakia a.s.
 • Hotel Bankov s.r.o.
 • Denný bar FLORA.
 • Olympic Casino
 • Pilsner Urquell Pub KE a PO
 • Bagetéria Krotuchen KE a PO
 • McDonald’s KE a PO
 • Carpano
 • Duci kaviareň
 • Jazz Caffé
 • Iron Club
 • Zlatý Dukát
 • Cafe 41
 • Bistro Lingov
 • Fontána
 • Košice Hotel
 • Hotel Yasmin
 • Hotel Bristol
 • Malá Praha – Caffé & Restaurant
 • Schalkhaz caffeteria
 • PB Coffee

Športové zariadenia:

 • Golem Club
 • FamilyGym Oáza
 • Košická futbalová aréna

Práce pre interiérových designérov,
architektov a výrobcov
atypického nábytku firiem:

 • CN+
 • EGO Slovakia
 • Antikart, Záhradné
 • Bálint, Nová Polhora
 • TGM interiér
 • Maukš interiérové štúdio
 • Biak Furniture
 • Odette Design Studio
 • Galop s.r.o.
 • REVILO Ján Kuko
 • Studio Donalf
 • Verdo Studio
 • MP studio design

Zdravotníctvo:

 • Letecká vojenská nemocnica
 • Detská fakultná nemocnica
 • Nemocnica Šaca
 • Univerzitná nemocnica L. Pasteura
 • Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša
 • Hebea s.r.o.
 • Pedmed s.r.o.
 • ZUBKY s.r.o.
 • DSS Kráľovce n.o.
 • CUMULUS s.r.o.
 • Ambulancia FAIRA
 • Klein & Gefferth s.r.o.
 • Stredisko krízovej intervencie – SOS